KNCV

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging is de beroepsvereniging voor chemie, life sciences, procestechnologie en (bio)moleculaire wetenschap. De KNCV komt op voor de belangen van haar leden. De vereniging kent gespecialiseerde secties, kringen en werkgroepen. Daarnaast hebben we een afdeling voor jonge leden. Ieder lid krijgt automatisch C2W, het vakblad met iedere twee weken al het chemisch en life sciences nieuws; vakkennis bijhouden, expertise verder ontwikkelen en goed op de hoogte blijven door contacten met anderen uit dezelfde richting.

De KNCV is de vereniging van mensen met passie voor moleculen. Van chemici tot life scientists, en van procestechnologie tot (bio)moleculaire wetenschappen. Een dynamische community met 8.500 leden die de variëteit en rijkdom van het moleculaire vakgebied tot leven brengen. Samen maken we de chemie.

De KNCV vergroot de (vak)kennis van leden, bevordert de contacten tussen leden en behartigt hun belangen in hun werkveld en richting politiek en overheid. WerkOnderwijs en Maatschappijzijn de speerpunten van het beleid. Ook maakt de KNCV zich hard voor de beeldvorming van de chemie buiten de vereniging door zitting te nemen in de Regiegroep Chemie.

Vaksecties, kringen en werkgroepen
De secties, kringen en werkgroepen vormen de pijlers van de KNCV. Ze dragen bij aan de kennisvergaring van de leden, organiseren tal van activiteiten en vormen goede netwerken voor de leden. De vaksecties van de KNCV opereren elk binnen een specifiek vakgebied van de chemie of life sciences. De zeven chemische kringen bedienen daarnaast de leden binnen bepaalde regio’s in Nederland. Ook de werkgroepen van de KNCV dragen bij aan het maatschappelijk en vakinhoudelijk debat omtrent de chemie.

Jong KNCV  
Jong KNCV is de afdeling van KNCV-leden tot en met 35 jaar. Een omvangrijk netwerk van studenten, onderzoekers en young professionals in de chemie. Op deze site vind je het nieuws, activiteiten en meer relevante informatie voor jonge chemici & life scientists. >> jong.kncv.nl

C2W/C2W life sciences
C2W/C2W life sciences is het officiële orgaan van de KNCV. Dit onafhankelijke vakblad bevat nieuws, opinies en analyses over de chemie, life sciences en procestechnologie. Het verschijnt 21 maal per jaar. Alle leden van de KNCV ontvangen het blad gratis.>> www.c2w.nl.

KNCV-Congressen
Naast de activiteiten van Jong KNCV, de werkgroepen, kringen en secties, organiseert de KNCV jaarlijks grote landelijke bijeenkomsten om het veld op de hoogte te brengen van ontwikkelingen in de chemie, life sciences en de proces technologie. Daarnaast organiseert de KNCV samen met C2W en Betabanen.nl voor leden en relaties de C2W Career ExpoDit carrière event is speciaal gericht op chemie en life sciences en vindt jaarlijks plaats in het Beatrixgebouw te Utrecht.

Bezoek de website

Partners Medicines