Colofon

Medicines is een onafhankelijk vakblad over geneesmiddelenonderzoek in de breedste zin van het woord. Medicines brengt onder meer nieuws, achtergronden, interviews en opinies over de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Medicines wordt uitgegeven door Vakbladen.com, net als de uitgaven Mens & Molecule, Chemische Feitelijkheden en C2W.

Redactie

dr. Erwin Boutsma, hoofdredacteur, 06-41700876
drs. Franny Scholte, eindredacteur, 088-2266668
ir. Puck Moll, vakredacteur/eindredacteur, 088-2266669
drs. Nienke Beintema, vakredacteur/eindredacteur
Daniël Linzel MSc, vakredacteur/webredacteur

Uitgeverij Vakbladen.com

Postbus 19949
2500 CX Den Haag
info@betapublishers.nl
www.betapublishers.nl
KvK : 50250035

Bezoekadres : Enthovenplein 1 (5e etage), 2521 DA Den Haag

Directeur : Rik Stuivenberg
Marketing : Lisa Plenge, 088-2266670
Logistiek : Hans Cloosterman, 088-2266650

KNCV

Postbus 249
2260 AE Leidschendam
070-3378790
kncv@kncv.nl
www.kncv.nl

Leden van de KNCV ontvangen C2W gratis. De contributie bedraagt tussen € 32 en € 132 per jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij de KNCV-ledenadministratie vóór 15 november van het lopende jaar schriftelijk een opzegging heeft ontvangen. Hiervan ontvangt u een bevestiging.

KVCV

p/a Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger, Departement Chemie, Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen
info@kvcv.be
www.kvcv.be

Leden van de KVCV ontvangen MeMo gratis.

FIGON

Pelmolenlaan 2
3447 GW WOERDEN
085 02 90 194
info@figon.nl
www.figon.nl

Lezersservice en abonnementen

MijnTijdschrift
Curieweg 16
8013 RA Zwolle
beta@mijntijdschrift.com
088-2266680

Advertentie-exploitatie

Archer Media B.V.
Enthovenplein 1 (5e etage)
2521 DA Den Haag

Accountmanager : Bas van den Engel, 06-42306937
Aanleveren advertentiemateriaal : traffic@archermedia.nl , 088-2266690

Drukkerij

Veldhuis Media, Raalte

Overname artikelen

Het overnemen van artikelen van deze site is niet kosteloos. Wij hanteren de volgende tarieven voor commerciële organisaties.

Bij afstemming vooraf rekenen wij standaard € 250 voor het overnemen van een artikel. Gelieve een mail te sturen naar de redactie, u ontvangt dan digitaal een factuur. Na betaling kunt u het artikel op uw eigen site(s) plaatsen met bronvermelding en de naam van de auteur. Bij het niet vooraf melden van overname betaalt u € 500 en krijgt u achteraf een factuur.

Voor non-profit organisaties gelden andere tarieven en mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met de redactie.

Partners Medicines