Nieuws

Ponypoep

Ed Moret | vrijdag 15 juni 2012

Het jongetje is altijd optimistisch. Zijn ouders willen hem een lesje leren: niet alles heeft ook een mooie kant. Ze vullen zijn kamer met paardenpoep. Als het jongetje de kamer binnenkomt, begint hij enthousiast in de poepbergen te graven. ‘Wat doe je nu?’ vragen de ouders. Glinsterend zegt het kind: ‘Met zo veel poep moet hier wel een pony zijn!’

Natuurlijk doelt chemicus Gerald Maggiora met bovenstaande grap op de dure high-throughputtechnieken die de afgelopen 20 jaar het geneesmiddelen- onderzoek hebben versterkt. Steeds meer onderzoeksgeld levert steeds minder geneesmiddelen, is de heersende gedachte. Maar feitelijk zijn er jaarlijks ongeveer 20 new molecular entities (NME) en was de 56 van 1996 een uitschieter. Dat de kosten stijgen klopt wel, maar dat is geen recent probleem. Volgens investeringsanalist jack Scannell geldt hier de wet van Eroom: iedere 9 jaar halveert het aantal nieuwe geneesmiddelen per miljard R&D- dollar, inflatiecorrectie meegerekend. Eroom is natuurlijk een omkering van de wet van Moore, die in de technologische hoek laat zien dat de prestaties van de beste processoren per 18 maanden ver- dubbelen. De wet van Eroom blijkt al 60 jaar van kracht en is ongevoelig voor hypes. Het principe van one target one bullet bracht geen omkering of verergering. De high-throughputtechnieken ook niet. Myth busted! Van mij mogen beide hypes blijven, mits met verstand toegepast. Een ziektebeeld als obesitas en depressie benaderen met één bullet voor één target vraagt om mislukking. Ongeveer de helft van de geneesmiddel- kandidaten faalt in het fase 3-onderzoek, en op de geneesmiddelen die het wel halen, vertoont 40 procent van de patiënten geen enkele respons. Als aandeelhouder zou ik behoorlijk schrikken van deze getallen. Er is zelfs een bedrijf dat aan R&D gemiddeld meer dan 11 miljard dollar per geregistreerd geneesmiddel heeft uitgegeven! Ik kan niet geloven dat al die miljarden alleen maar poep opleveren. Er zit vast een pony tussen.

Partners Medicines