KNCV Sectie Farmacochemie

De Sectie Farmacochemie bestaat sinds 28 augustus 1970 als een sectie van de KNCV. Ze is opgericht in Maastricht tijdens een nationaal symposium met als onderwerp "Rational Design of Bio-active Compounds".

Vakgebied
Farmacochemie (in het Engels: 'Medicinal Chemistry') is een zeer multidisciplinair vakgebied waarvan de hoofddoelstelling is het gericht ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en andere biologisch actieve verbindingen. Om tot een nieuw geneesmiddel te kunnen komen, houden farmacochemici zich bezig met ontwerpen, organische synthese, isolatie, structuuropheldering en farmacologisch/toxicologisch testen van biologisch actieve verbindingen. In het bijzonder speelt de interpretatie van biologische activiteiten op moleculair niveau alsmede het vaststellen van structuur-activiteits-relaties (SAR) een belangrijke rol. Om de werking van geneesmiddelen beter te kunnen begrijpen wordt getracht inzicht te krijgen in de structuur en werking van de eiwitten waarop de geneesmiddelen aangrijpen (de zogenaamde 'targets'). Hierbij worden zowel geavanceerde computer-modelling programma's alsook moleculair biologische technieken gebruikt.

Leden
Vanwege het brede terrein dat door het vakgebied farmacochemie wordt bestreken zijn behalve farmacochemici ook farmacologen, moleculair biologen, farmaceuten, analytici, organisch chemici, computer experts, artsen en toxicologen lid van de sectie Farmacochemie. 

Bezoek de website

Partners Medicines