DARQA

Sinds haar oprichting in1981ontwikkelt de Nederlandse Vereniging van Research Quality AssuranceProfessionals (DARQA) zijn rol als de netwerk platform voor Nederlandse en Vlaamse QA-professionals.

DARQA biedt haar 300 leden een kans om hun stem en visie voor de goede praktijken van de industrie: Goede laboratorium praktijken (GLP); Good Manufacturing Practice (GMP); Goede klinische praktijk (GCP)en andere erkende kwaliteitsmanagement systemen gerelateerde LifeScience-industrie en organisaties.

Bezoek de website

Partners Medicines