DCTF

Onderzoek met mensen is essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe en betere medicijnen, vaccins en medische hulpmiddelen.

Het doel van de Dutch Clinical Trial Foundation, kortweg DCTF, is het verbeteren van het klimaat voor klinisch onderzoek in Nederland. Zij heeft als taak het bijeenbrengen van verschillende partijen om weerbarstige onderwerpen op het gebied van klinisch onderzoek met elkaar te bespreken en oplossingen aan te dragen. DCTF speelt daarbij als een coördinerende rol als faciliterend platform. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor het DCTF Jaarcongres, waarbij alle partijen die actief zijn binnen klinisch onderzoek bij elkaar komen. Maar ook het MasterPlan 'Professionalisering voorbereiding klinisch genees- en hulpmiddelenonderzoek' is een voorbeeld van door DCTF geïnitieerde optimale samenwerking. 

De aantrekkelijkheid van Nederland als klinisch onderzoeksland optimaliseren, is de ambitie van de DCTF. Wij willen zorgen dat ons land niet alleen wereldwijd volop aanwezig blijft bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, vaccins en medische hulpmiddelen, maar ook een leidende rol speelt bij klinisch-wetenschappelijk onderzoek in een meer brede zin. 

De DCTF is tot stand gekomen door samenwerking van verschillende partijen. Vertegenwoordigers van deze partijen maken ook deel uit van het Algemeen Bestuur van de DCTF. Die partijen vertegenwoordigen de universitaire medische centra, overheid, contract research organisaties, farmaceutische industrie, medische-ethische commissie, patiënten en anderen.

Bezoek de website

Deel deze pagina